Pediatrik Kalp Cerrahisinde 3D Printing Teknolojisi

Home / 3D Printing / Pediatrik Kalp Cerrahisinde 3D Printing Teknolojisi
Pediatrik Kalp Cerrahisinde 3D Printing Teknolojisi

Pediatrik Kalp Cerrahisinde 3D Printing Teknolojisi

PEDIATRIK KALP CERRAHISINDE MÜDAHALE ÖNCESI PLANLAMA İÇIN 3D- BASILMIŞ KALP MODELLERI

Case presented by Anurag Sahu MD from Emory University Hospital, Atlanta, Georgia, USA

Doğuştan kalp defektleri yeni doğan 1000 çocuktan sekizini etkiler. Birçok hastanın derhal tedavi edilmesi gerekli olmamasına rağmen birçoğu yaşamları içerisinde cerrahi veya kateter bazlı müdahale ihtiyacı duyacaktır. Karmaşık durumlarda vaka çoklu anomali içerebilir ve kapsamlı şekilde müdahale veya cerrahi operasyon öncesi planlama gerektirir. Bu vaka 3D baskılı, hastaya özel, hastanın kalp anatomisinin uygun modelinin cerrahi öncesi planlamada kullanımını incelemektedir. Medikal görüntülerden elde edilen 3 Boyutlu modellerin, sadece görüntü içeren geleneksel planlamalara göre karmaşık vakalarda çok daha etkili olduğu kanıtlanmıştır.

SANALDAN SOMUTA: 3D BASILMIŞ MODELLER

L-GTA kan hacminin sanal görüntüsü

Son yıllarda medikal görüntülerden elde edilen 3D anatomik modeller teşhis, eğitimsel amaçlar ve cerrahi planlamaya yardımcı olmak için yerleşmiş bir araç haline gelmiştir. Anatomiyi karakterize etmek için BTech Innovation’ın ustaca kullandığı Mimics® Innovation Suite inanılmaz 3D görselleştirme ve ölçme araçları sağlayarak elinizde tutacağınız fiziksel bir model ile size daha iyi bir anlayış sunar. Bu vaka büyük arterlerin L transpozisyonu, subpulmonik stenoız, ve ayrıl tirkuspir kapakçık ve hipoplastik sağ ventrikül ile karmaşık hale gelen ventriküler septal defekt’ten oluşan karmaşık doğuştan kalp yetmezliği hastasını içerir.

HEARTPRINT FLEX : GERÇEKÇI ATARDAMAR DOKU ÖZELLIKLERI

3D baskı teknolojisi hem sert hem de uygun özelliklere sahip çok çeşitli ve geniş malzeme seçenekleri sunar. Bu kardiyak uygulama için Heartprint Flex Prosesi seçilmiştir bunun sebebi ise malzemenin atardamar doku özellikleri ile kıyaslanabilir olmasıdır. Ortaya çıkan model, cerrahi öncesi anomalileri görüntülemek için cerrahin isteğine bağlı olarak ayrıştırılmış ve şeffaftır. 3D baskı modelinin karmaşık yapıları doğru, gerçekçi ve somut şekilde görüntülemenin ideal yolu olduğu kanıtlanmıştır.

SANAL CERRAHI PLANLAMA ILE DEĞIŞIKLIK YAPILMIŞ KALP MODELI ELDE ETME

BTech Mimics Innovation Suite ile fiziksel 3D model oluşturma için yöntemi sizlere sunar. Yöntem, kardiyak manyetik rezonans çalışmasıyla başlamış olup bunu göğüste hacimsel edinim için gadolinium uygulanmasını ve son olarak anatominin 3D baskının kesin ve fiziksel 3D Modelini oluşturmayı içerir.

Prosesin 4 aşaması aşağıdaki gibidir:

  1. Hastanın gadolinium geliştirilmiş kardiyak manyetik rezonans görüntüleri elde edilir.
  2. Mimics Innovation Suite kullanarak elde edilen CMR görüntülerinden lümen bölünür.
  3. Yine Mimics Innovation Suite kullanarak 3D baskı için dosya hazırlamadan önce kardiyak anatomisinin 3D yeniden oluşturma görüntüsü oluşturulur ve bölünür.
  4. Anatomi Materialize tescilli HeartPrint Flex prosesi kullanarak basılır.

3D-BASKILI MODELIN DEĞERI

D baskı hassas, hızlı ve göreceli olarak ucuz olma avantajına sahipken ventriküler septal defekt, sistemik ventrikül büyüklüğü ve ayrık triküspit kapakçık dokuları arasındaki ilişkiyi açıkça gösterir. Operasyondan önce bu yapıları anlamak kritik öneme sahiptir. Sunulan model tam değerlendirme yapmak için ideal yoldur. 3D model ile görüntülendiği zaman hipoplastik sağ ventrikülün varlığı 2D çalışmaların bulgularını onaylamış ve kararı iki ventrikülün onarımında uzaklaştırarak Glenn yoluna ve Fontan palyasyonuna yönlendirir. 3D baskılı model olmadan herhangi bir karmaşık modele yaklaşmayı hayal etmek zordur.

Vakayı Sunan Anurag Sahu MD Emory Üniversitesi Hastanesi, Atlanta, Georgia, USA.

Leave a Reply

Your email address will not be published.