Surgical Anaysis and Planning

Home / Surgical Anaysis and Planning

 

surgical_hero_2015

BTech kardiyovasküler cerrahilerden, kompleks rekonstrüksüyon cerrahlarına kadar bir çok cerrahi girişimi bilgisayar destekli yazılımlar aracılığı ile planlayarak ameliyat başarılarının artırılmasına ve cerrahi risklerin azaltılmasına yardımcı olur.

Sanal Cerrahi Planlama yönteminde hastanın radyolojik görüntüleri mühendisler tarafından 3 boyutlu hale getirilerek işlenebilir dosyalar haline getirilir. 3 Boyutlu görüntüler üzerinde yapılan sefolametrik analizler ve ölçümler sayesinde, yapılacak cerrahinin tüm adımları milimetrenin onda biri hassasiyetle hesaplanır ve böylece hatalara, sürprizlere yer bırakmaz. Kas, sinir ve damarların ilişkileri, kemik yoğunluğu, doku kalınlığı, kemiğin zayıf ve güçlü bölgeleri bilgisayarlı ortamda hesaplanarak yapılacak kesi, vidalama veya endoskopi için en doğru ve en güvenli bölge seçililir. Bu çalışmalar aynı zamanda kişiye özel kesi kılavuzlar için ön çalışma olur. Ayrıca yapılan ölçümler ve analizler sonucu elde edilen bilgilerle, tüm kesiler bilgisayarlı ortamda gerçekleştirilerek ameliyat sonrası sonuçlar görülebilir ve yine 3 boyutlu modele dönüştürülerek cerraha teslim edilebilir.

Kardiyovasküler mühendislik

Kardiyovasküler hastalıklar sadece bir kişinin hayatı üzerinde büyük etkilere sahip olmakla kalmaz aynı zamanda tedavi giderleri toplum üzerinde yüke neden olur. Şaşırtıcı olmayan şekilde, optimize edilmiş implant ve cihazlar tasarlama ve kardiyovasküler prosedürleri optimize etmek için birçok araştırma gerçekleştirilmektedir.

Btech ile Tarama verilerinden başlayın ve Anatomi kapsamı üzerine mühendislik yöntemleriyle ilerleyin:

A: Ölçme – B: Tasarlama – C: Modelleme

Btech Innovation’ın tecrübeli mühendislerinin kullandılığı Mimics Innovation Suite aort ve koronerler gibi farklı kan damarları, anevrizma ve stenoz dahil olmak üzere kalbin farklı bölümleri ve kapakçıkları, aort kapakçığının 3D modellerini oluşturarak kardiyovasküler problemlere mühendislik çözümlerin bulunmasına yardım eder. Medikal görüntü verileri(CT veya MRI tarama) kullanarak hastaya özel anatomi, bozukluklar ve hastalıklar analiz edilebilir.

Btech_materialise_cardiovascular

Dünya çapında kardiyovasküler araştırmacılar aşağıdakileri gerçekleştirmek üzere Mimics Innovation Suite programını seçmiştir. :

 • İçeri aktarılan 2D görüntüyü baz alarak kalp ve damarları 3D olarak görselleştirin…
 • 0 merkez hattı kullanarak hasta grubu anatomilerinin yanında hasta anatomisi üzerine doğru 3D ölçümleri gerçekleştirir.
 • İstatistiksel analiz veya ekstra ölçümler gerçekleştirmek için ölçümleri Matlab’a aktarın
 • Kalp kapakçıklarının, stentlerin, stent greflerin ve kılavuz tellerin uyumunu doğrulamak veya gelişmiş tasarım için giriş olarak anatomik verileri kullanın…
 • Kan akışlarını analiz etmek için doğru ağları istenen CFD paketlerine aktarın…
 • Cihaz test etme ve/veya cerrahiye hazırlanmak için 3D modeller üreterek kompleks anatominin somut modelini oluşturun…
 • ABD ve Avrupa’da gerekli izinlere sahip olan güvenilir bir yazılım kullanın…
 • Ve Daha Fazlası…

Ortopedik-Cerrahi Simülasyon

Simulasyonlar aracılığıyla Cerrahi Prosedürleri Optimize Edin

Sanal cerrahi operasyonları gerçekleştirmek için BTech ile çalışın. Hastalardan aldığınızı medikal görüntüleri hastalarınızın iskelet yapıları ile ilgili 3D modellere dönüştürerek başlayın. Bu kemik modelleri isterseniz daha sonra sanal olarak manipüle edin. Daha da fazlası, kemikleri keserek, parçaları yeniden konumlandırarak ve bunun yanında implantları ve kemik plakalarını yerleştirerek osteotomileri simüle edin. Bu siz ve hastanız için optimal olan yaklaşımlardan birini seçmeden önce farklı cerrahi yaklaşımları denemenize imkan sağlar.

A: Orijinal hasta verisinden osteotomi düzleminin oluşturulması – B: Femur başının çıkarılması – C: Femural şaftın yerleştirilmesi – D: Asetabular ve femural komponentlerin sanal montajı

Btech’in ustaca kullandığı Mimics Innovation Suite ile Cerrahi Simülasyonları gerçekleştirme aşağıdakiler için kolay ancak en güçlü yoldur:

 • Farklı cerrahi yaklaşımları değerlendirme ve optimize etme
 • İmplant uyumunu doğrulama (kişiye özel)
 • Osteotomi için en iyi açıyı belirleme.
 • Distrakterleri, kemik plakaları, vidaları, implantları ve kemik grefleri yerleştirmek için en iyi konuma karar verme
 • Ve Daha Fazlası…

 sh

Aşağıdakileri yapmanıza izin verecek şekilde farklı araçlar mevcuttur. :

 • Kemik testerelerini taklit eden kesme düzlemlerini simüle etme
 • Yeniden konumlandırma araçları ile kemik parçalarını hareket ettirme
 • Kemik hacmini hesaplama
 • Sagital düzlemde kemik parçalarını aynalama
 • Hasta CT verileri üzerinde implant dış hatlarını görselleştirme
 • Anatomik işaret noktaları yerleştirme
 • Ve Daha Fazlası…